Phương pháp giáo dục

Mầm non Yên Hoa là một trong những hệ thống trường học đầu tiên ở Việt Nam mua bản quyền chương trình tiếng Anh Maple Bear của Canada. Đây là chương trình được nghiên cứu bởi các chuyên gia giáo dục hàng đầu Canada, thực hiện thành công ở hơn 300 trường tại 16 quốc gia như Mỹ, Trung Quốc, Bangladesh, Brazil, Ấn Độ, Hàn Quốc, Việt Nam, Morocco, Singapore, các Tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Mexico, Thổ Nhĩ Kỳ, Sri Lanka, Nepal, Kenya và Philippines.

Theo đó, phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm dựa trên thuyết kiến tạo và các kết quả nghiên cứu xuất sắc về dạy và học trên thế giới cho học sinh tiểu học. Giáo viên được tập huấn và cập nhật với các phương pháp giảng dạy hiệu quả nhằm mang đến kết quả học tập tốt nhất cho học sinh.

Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm của Maple Bear (student-centered) được thực hiện thông qua:

  • Học tập tra vấn (inquiry-based learning): Học sinh luôn chủ động, tự xác định và đặt câu hỏi “Mình muốn học nội dung gì? Học như thế nào?” Từ đó, dưới sự hướng dẫn và tư vấn của giáo viên, học sinh sẽ tự nghiên cứu, thảo luận và đưa ra những kết luận thông tin.
  • Học tập qua dự án (project-based leanring): Học sinh được học thông qua thực hiện các dự án đơn môn và liên môn mang tính thực tiễn cao.
  • Học tập trải nghiệm (experiential learning): Học sinh được tương tác với đời sống thông qua các chuyến học tập trải nghiệm để từ đó tự rút ra nhiều bài học.
  • Học tiếng Anh “thẩm thấu” (immersion): Giúp học sinh có thể tư duy và diễn đạt bằng ngôn ngữ thứ hai như ngôn ngữ mẹ đẻ.
  • Học tập cá nhân hóa (individualized learning): Mỗi học sinh là khác nhau; dựa trên hiểu biết về học sinh, giáo viên sẽ xây dựng lộ trình và có phương pháp giảng dạy thích hợp giúp tối đa hóa việc học và phát triển của từng cá nhân.
  • Đánh giá quá trình (on-going assesment) và đánh giá phục vụ việc học (assessment for learning): Được áp dụng xuyên suốt các nội dung học tập với chuẩn đầu ra và tiêu chí rõ ràng nhằm hỗ trợ học sinh nhìn nhận được thế mạnh của bản thân để tự xây dựng được mục tiêu học tập và lộ trình phát triển.

One thought on “Phương pháp giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *