Trường mầm non Yên Hoa

– Địa chỉ: Giáp Bát- Hoàng Mai- Hà Nội

– Điện thoại:0941 666 000

– Email: mamnonyenhoa@gmail.com