Chương trình đào tạo

Giáo dục theo chuẩn đầu ra (outcomes-based education): Chương trình đào tạo của trường mầm non Yên Hoa có khung năng lực tiếng Anh 10 bậc từ mầm non đến hết trung học. Mỗi bậc có các mô tả đầu ra tương ứng về các kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Theo đó, giáo viên phải liên tục theo dõi việc học của trẻ và được phép linh hoạt sử dụng tài liệu nhằm giúp học sinh tiến bộ và đạt được các chuẩn đầu ra mong đợi.
Học theo chủ đề (theme-based learning): Chương trình được thiết kế bao gồm 10-20 chủ đề. Mỗi chủ đề có các mục tiêu học tập cụ thể với chủ đề đó xây dựng dựa trên khung chuẩn đầu ra tương ứng. Dựa trên mục tiêu học tập, các chuyên gia xây dựng các bài học rèn luyện và phát triển ngôn ngữ từ các nguồn liệu đa dạng và phong phú. Với cách học này, học sinh sẽ không chỉ ghi nhớ, mà còn hiểu sâu và kích thích phát triển các tư duy cấp độ cao với các chủ đề được học.
Phương pháp giảng dạy lấy người học làm trung tâm dựa trên thuyết kiến tạo và các kết quả nghiên cứu xuất sắc về dạy và học trên thế giới cho học sinh tiểu học. Với quan điểm việc học được hình thành từ tương tác và hoạt động của người học, học sinh sẽ được trải nghiệm đa dạng các hoạt động trong giờ học tiếng Anh dưới sự dẫn dắt của thầy cô giáo.
Phương pháp thẩm thấu ngôn ngữ giúp học sinh tư duy linh hoạt và diễn đạt bằng ngôn ngữ thứ hai như ngôn ngữ mẹ đẻ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *