Bảng kiểm tra giúp bạn nhận biết dấu hiệu chậm phát triển vận động tinh ở trẻ

Kỹ năng vận động tinh: là việc sử dụng các cơ vận động nhỏ ở tay như khi cài khuy áo, mở hộp hoặc sử dụng bút, kéo. Mức độ thành thạo của kỹ năng vận động tinh có tác động rất lớn đến chất lượng kết quả công việc cũng như tốc độ thực hiện công việc. Kỹ năng vận động tinh tốt đòi hỏi một loạt các kỹ năng độc lập phối hợp với nhau để thực hiện chính xác một công việc. Kỹ năng vận động tinh bao gồm:

  • Kỹ năng cầm bút (vẽ, tô màu, viết).
  • Kỹ năng cầm kéo (cắt).
  • Kỹ năng lắp dựng (ghép các miếng lego).
  • Kỹ năng tự phục vụ (buộc dây giày, mở hộp).

Có nhiều yếu tố cụ thể liên quan đến sự phát triển vận động tinh. Tuy nhiên bảng kiểm tra dưới đây sẽ giúp quý vị biết: Những kỹ năng vận động tinh nào là quan trọng và nó cần được phát triển vào lúc nào?

Hãy coi bảng kiểm tra dưới đây như một hướng dẫn (chứ không phải chẩn đoán chính thức). Nếu con bạn không thể thực hiện các bài tập kỹ năng vận động tinh phức tạp được liệt kê cho lứa tuổi đó, thì nên can thiệp sớm. Khi đó các nhà chuyên môn sẽ đưa ra các bài kiểm tra tiêu chuẩn và quan sát y tế chuyên môn để xác định liệu con bạn có bị chậm phát triển kỹ năng vận động tinh hay không.

Ngoài ra, bạn có thể sử dụng bảng biểu phát triển kỹ năng vận động tinh dưới đây như một “hướng dẫn” mua đồ chơi cho trẻ. Hãy nhìn vào mốc phát triển tiếp theo và bạn sẽ dễ dàng biết được cần mua loại đồ chơi nào phù hợp cho bé.

Hãy dùng bảng phát triển kỹ năng vận động tinh dưới đây để đánh giá các kỹ năng của con quý vị.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *